top of page

Stockholm

Wall Design

Fästpunkt 1
Om Sthlm Wall Design


Stockholm Wall Design erbjuder lösningar inom motiv- och dekorationsmåleri för företag, privatpersoner, kommuner och föreningar.

Med många års erfarenhet inom ett flertal tekniker och stilar med särskild betoning på graffiti är de flesta uppdrag genomförbara, från stora graffitiväggar och muralmålningar till mindre dekorationsarbeten och skräddarsydda tavlor.  

Fyll i kontaktformuläret längst ner på sidan och berätta om din idé, eller om du vill ha mer information!

About Sthlm Wall Design

Stockholm Wall Design offers solutions for design and decorative painting for companies, individuals, municipalities and more.

With many years of experience in a variety of techniques and styles with particular emphasis on graffiti, most missions are feasible, from huge graffiti walls and murals to smaller decorations and customized canvas paintings!

Fill out the contact form at the bottom of the page and tell us about your idea or if you want more information!

bottom of page